Choir4all

Kiss- Prince

€59,95

Dit nummer bestaat uit de volgende stemgroepen:

  • Sopraan
  • Mezzo-Sopraan 1
  • Mezzo-Sopraan 2
  • Alt
  • Tenor
  • Bariton
Een swingend arrangement, met puntig gezongen koorpartijen. Op de plek waar normaal de gitaarsolo is, is nu een apart koorarrangement, waarin heel ‘funky’ gezongen moet worden.